Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ για το πόρισμα"Ο Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. ενημερώνει ότι παραδόθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 από τον ορκωτό ελεγκτή κ Αγοραστό Κων/νο στον Πρόεδρο του Σωματείου και την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή , η Έκθεση Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ για τις περιόδους 1/7/2007 έως 30/6/2010.

Από την έκθεση ελέγχου καθώς και τις προφορικές επισημάνσεις του ορκωτού λογιστή προκύπτει :
Α) Η οικονομική θέση της εταιρείας συμφωνεί με τις οικονομικές καταστάσεις και τις παρατηρήσεις αυτών όπως αυτές αναφέρονται στις εκθέσεις του τακτικού ορκωτού ελεγκτή της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. για τις συγκεκριμένες χρήσεις, τις οποίες επιβεβαιώνει και ο έκτακτος ορκωτός ελεγκτής του Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.
Β) Διαπιστώθηκε ότι χρήζουν βελτίωσης τα συστήματα Λογιστικής παρακολούθησης και εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ.
Γ) Κατά την εξέλιξη του διαχειριστικού ελέγχου διαπιστώθηκαν ουσιώδεις αδυναμίες στην αντιμετώπιση των εταιρικών θεμάτων οι οποίες τυγχάνουν διόρθωσης και βελτίωσης .

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου