Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Τα νούμερα της τετραετίαςNoumera Tetraetias
Ένα έγγραφο μοιράστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου, μία αναλυτική ενημέρωση για όλα τα νούμερα της τετραετίας. Για έσοδα και έξοδα ολόκληρης τετραετίας...Από το σύνολο που παρουσιάστηκε προκύπτει και το άνοιγμα των 2,737,571 ευρώ. Πολύ απλά η ΠΑΕ αυτή την τετραετία είχε έσοδα 78.137.517,2 ευρώ και έξοδα 80.875.088,2 ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό αποτέλεσμα το οποίο ο καθένας μπορεί να κρίνει, με βάση πάντα και την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στο συγκεκριμένο διάστημα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2008
ΕΣΟΔΑ
Χορηγίες – επιχορηγήσεις: 3.934.043,2
Έσοδα από παραχώρηση παικτών: 2.875.000
Τηλεοπτικά δικαιώματα: 1.850.000
Έσοδα εισιτηρίων: 5.337.971
Λοιπά - Έκτακτα έσοδα: 807.080
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2007-2008: 14.804.102,2
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος: 10.718.884,8
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: 1.707.296,9
Λοιπά έκτακτα έξοδα και τόκοι: 381.441,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 12.807.623,3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 2007-2008: 1.996.479,0

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009
ΕΣΟΔΑ
Χορηγίες – επιχορηγήσεις: 6.439.989,3
Έσοδα από παραχώρηση παικτών: 2.000.000
Τηλεοπτικά δικαιώματα: 1.832.244
Έσοδα εισιτηρίων: 8.302.519,2
Λοιπά - Έκτακτα έσοδα: 1.008.818,7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 19.583.571,1
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος: 15.217.134,4
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: 3.204.248,1
Λοιπά έκτακτα έξοδα και τόκοι: 753.151,6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 19.174.534,1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 2008-2009: 409.036,9


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010
Χορηγίες – επιχορηγήσεις: 6.828.393,9
Έσοδα από παραχώρηση παικτών: 0
Τηλεοπτικά δικαιώματα: 3.702.302,8
Έσοδα εισιτηρίων: 9.673.000
Λοιπά - Έκτακτα έσοδα: 455.811,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 20.659.508,2
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος: 18.966.712,9
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: 2.405.931,1
Λοιπά έκτακτα έξοδα και τόκοι: 1.592.894,0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 22.965.538,0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 2009-2010: - 2.306.029,8


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011
ΕΣΟΔΑ
Χορηγίες – επιχορηγήσεις: 8.479.272,8
Έσοδα από παραχώρηση παικτών: 180.000
Τηλεοπτικά δικαιώματα: 3.834.838,4
Έσοδα εισιτηρίων: 10.387.526,5
Λοιπά - Έκτακτα έσοδα: 208.698,0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 23.090.335,8
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος: 21.533.415,8
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: 2.341.705,4
Λοιπά έκτακτα έξοδα και τόκοι: 2.052.271,6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 25.927.392,9.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ: - 2.837.057,1


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007-2011
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Χορηγίες – επιχορηγήσεις: 25.681.699,2
Έσοδα από παραχώρηση παικτών: 5.055.000,0
Τηλεοπτικά δικαιώματα: 11.219.385,2
Έσοδα εισιτηρίων: 33.701.016,6
Λοιπά - Έκτακτα έσοδα: 2.480.416,2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2007-2011: 78.137.517,2


ΕΞΟΔΑ
Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος: 66.436.147,9
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας: 9.659.181,6
Λοιπά έκτακτα έξοδα και τόκοι: 4.779.758,7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 2007-2011: 80.875.088,2


ΣΥΝΟΛΙΚΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ: 2.737.571,0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου